Infinnity

NASZ KONSULTANT
517 494 945

Regulamin

I POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Regulamin ten dotyczy zasad korzystania z sklepu internetowego

www.infinnity.pl zwanego dalej Sklepem. Sklep powstał na podstawie przepisów

prawnych obowiązujących na terytorium RP.

2. Właścicielem sklepu internetowego, działającego pod adresem

www.infinnity.pl jest firma PKPIOTR KULA z siedzibą w Katowicach 40-319, przy ul. Pogodnej 2b/26 (xx-xxx), nr 2,

NIP:.6050039272, REGON:.260320306

3. Regulamin określa prawa i obowiązki Użytkowników jak również prawa i

obowiązki Sprzedawcy jako podmiotu zarządzającego i prowadzącego Sklep.

4. Regulamin dotyczy wszystkich Użytkowników, w tym Konsumentów.

5. Użytkownik z chwilą rejestracji zobowiązany jest zapoznać się z treścią

regulaminu i może podejmować dalsze czynności po uprzednim wyrażeniu zgody i

akceptacji wszystkich jego postanowień.

6. Regulamin jest udostępniony Klientowi nieodpłatnie za pośrednictwem

Strony Internetowej www.infinnity.pl, w formie, która umożliwia pozyskiwanie,

odtwarzanie i utrwalenie Regulaminu za pomocą systemu teleinformatycznego,

którym posługuje się Klient Sklepu.

7. Klient dokonując Rejestracji Konta w Sklepie ma obowiązek zapoznanie się

z Regulaminem a poprzez zaakceptowanie i przestrzeganie przez Klienta

postanowień niniejszego Regulaminu może dokonywać zakupów na warunkach

określonych w Regulaminie.

II DEFINICJE

1. Użytkownik – osoba fizyczna, konsument, osoba prawna lub jednostka

organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej korzystająca z usług

2. Konsument – zgodnie z art. 22 (1) kodeksu cywilnego – osoba fizyczna

dokonująca czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością

gospodarczą lub zawodową.

3. Klient Detaliczny – użytkownik dokonujący zakupu produktów po cenach

detalicznych (bez rabatu).

4. Stały Klient – zarejestrowany Użytkownik, osoba uprawniona do zakupu

produktów z rabatem.

5. Administrator – podmiot udostępniający www.infinnity.pl na rzecz

Użytkowników Sklepu.

6. Konto Użytkownika – po rejestracji oraz zalogowaniu Użytkownik ma

możliwość dokonywania zamówienia wystawionego Produktów.

III TECHNICZNE WARUNKI KORZYSTANIA Z SERWISU

1. Przedmiotem działalności sklepu jest sprzedaż detaliczna produktów-biżuterii poprzez sklep internetowy.

2. Katalog produktów stanowi zaproszenie do zawarcia umowy.

3. Dla korzystania z usług sklepu niezbędnym jest aby przeglądarka miała

włączoną obsługę JavaScript.

2. W celu korzystania ze Sklepu Internetowego konieczne jest posiadanie

przez Klienta aktywnego konta poczty elektronicznej (e-mail).

3. W trakcie korzystania ze Sklepu w systemie teleinformatycznym Klienta

instalowane są niewielkie pliki cookies dla celów poprawnego działania

określonych funkcji Sklepu, jeżeli przeglądarka, której używa Klient, na to

4. Sklep nigdy nie wysyła próśb o przysłanie e-mailem hasła Klienta

IV REJESTRACJA w www.infinnity.pl ZASADY SKŁADANIA ORAZ REALIZACJI ZAMÓWIENIA

1. Sklep prowadzi sprzedaż towarów za pośrednictwem Internetu, pod adresem

www.infinnity.pl. Zamówienia od Klientów przyjmowane są za pośrednictwem

strony internetowej www.infinnity.pl

3. Zamówienie można składać za pomocą funkcji dodania produktu do koszyka

oraz następnie poprzez przycisk “Zamówienie”.

4. By można było poprawnie przeprowadzić procedurę zamówienia, konieczne

będzie założenie konta użytkownika, dzięki któremu można także obserwować

status realizacji zamówienia.

5. Podstawowym warunkiem realizacji dokonanych zakupów jest prawidłowe

wypełnienie danych teleadresowych wraz z poprawnym, istniejącym adresem

e-mail i numerem telefonu pod którym można będzie potwierdzić złożenie

zamówienia. Zamówienia, których nie uda się potwierdzić w ciągu 3 dni

roboczych, nie będą realizowane.

6. Po wpisaniu danych rejestracyjnych Klient potwierdza zapoznanie się i

akceptację Regulaminu

7. Użytkownik przez zaznaczenie odpowiednich pól lub wpisanie swoich danych

w odpowiednie pola składa oświadczenie następującej treści:

• wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez

administratora, przekazanych w formularzu rejestracyjnym oraz formularzy

zamówienia , dla celów należytego wykonania umowy;

• przystąpiłem dobrowolnie do korzystania z usług sklepu;

• zapoznałem się z Regulaminem i akceptuję wszystkie jego postanowienia;

• dane zawarte w formularzu są zgodne z prawdą;

8. Sklep nie udostępnia danych osobowych, podanych przy rejestracji osobom

trzecim, chyba że na żądanie uprawnionych organów państwa, na potrzeby

prowadzonych przez nie postępowań.

9. Klient jest odpowiedzialny za bezpieczeństwo i właściwe używanie Hasła,

które powinien przechowywać w poufności. W razie zaistnienia okoliczności

wskazujących na podejrzenie, iż Hasło Klienta znalazło się w posiadaniu

osoby nieuprawnionej, Klient ma obowiązek niezwłocznego zawiadomienia o tym

fakcie Sprzedawcę.

10. Klient po rejestracji może w dowolnym momencie zalogować się na Konto

Klienta i dokonywać zmian podanych przez siebie danych.

11. W przypadku przeglądania zawartości Sklepu oraz składania zamówienia

drogą mailową rejestracja nie jest obowiązkowa.

12.Zarejestrowany Użytkownik ma możliwość:

• zamówić produkt przez wybranie zakładki Do Koszyka;

• Polecić znajomemu;

13. Zakazane jest umieszczanie komentarzy:

– niosących treści bezprawne, zamieszczanie obelżywych lub oszczerczych

informacji, zawierających pogróżki albo treści obsceniczne lub nieprzyzwoite

podawanie fałszywych lub mylących informacji;

*naruszających prawa osób trzecich; rozpowszechniających spam;

14. Użytkownik nie może kopiować, modyfikować ani rozpowszechniać treści,

zdjęć logotypów bez uprzedniej zgody osoby uprawnionej.

15. Klient po skompletowaniu Zamówienia na Stronie Internetowej i określeniu

formy płatności oraz sposobu dostawy, wysyła Zamówienie do Sklepu. Przed

wysłaniem Zamówienia Klient jest zobowiązany do zalogowania się do Konta

Klienta. Każdorazowo przed złożeniem Zamówienia podawana jest cena wybranych

Towarów oraz koszt Dostawy.

16. Po złożeniu Zamówienia Klient otrzymuje wiadomość e-mail będącą

potwierdzeniem wpłynięcia Zamówienia do Sklepu, potwierdzającą wszystkie

istotne elementy. W celu weryfikacji złożonego Zamówienia Klient powinien

potwierdzić Zamówienie, poprzez wybór odwołania do Strony Internetowej

Sklepu zawierającej zakodowany unikalny identyfikator jego Zamówienia.

17. Na podstawie otrzymanego potwierdzenia Zamówienia zgodnie z § 5 ust 6,

Sklep dokonuje sprawdzenia dostępności Towaru.

18. W przypadku pozytywnej weryfikacji dostępności Towaru, Klient otrzymuje

informację o przyjęciu Zamówienia do realizacji, stanowiącej przyjęcie

oferty. Jednocześnie dochodzi do zawarcia umowy sprzedaży Towaru.

19. W przypadku wybrania przez Klienta formy płatności „przelew” realizacja

Zamówienia następuje po zaksięgowaniu przelewu na konto bankowe Sprzedawcy.

20. Powyższe potwierdzenia i informacje wysyłane są na adres e-mail Klienta

podany przy rejestracji.

21. Jeżeli po złożeniu Zamówienia okaże się, że zamówiony Towar jest

niedostępny w całości lub części, Klient zostanie o tym niezwłoczni

poinformowany pocztą elektroniczną na podany adres e-mail lub telefonicznie

łącznie z przewidywanym okresem oczekiwania na dostępność Towaru. W takiej

sytuacji Klient może podtrzymać Zamówienie, pomimo dłuższego czasu

oczekiwania, anulować Zamówienie lub ograniczyć Zamówienie do części Towaru

który jest dostępny.

22. Klient może anulować złożone Zamówienie w Sklepie w każdym czasie,

jednak nie później niż do momentu wysłania Towaru do Klienta

23. Klient nie może anulować zamówienia jeśli produkt został wykonany na jego specjalne zamówienie. To jest został

wybrany odpowiedni rozmiar lub zostały naniesione szczególne cechy w postaci  grawerunku i według tych

wskazań produkt został spersonalizowany dla Klienta.

24. Każdy pierścionek z brylantem zostaje wyprodukowany na specjalne zamówienie klienta.

Zostaje odlany na wskazany rozmiar i we wskazanym kolorze.

V DOSTAWA

1. Użytkownik dokonuje wyboru rodzaju dostawy:

• Przedsiębiorstwo kurierskie,

Przedsiębiorstwo pocztowe,

2. Zamówiony produkt przesyłany jest na adres podany w formularzu

zamówienia.

3. Na czas otrzymania przesyłki przez Użytkownika składa się czas

kompletowania zamówienia i czas dostawy.

4. Czas dostawy uzależniony jest od sposobu odbioru lub dostawy towaru

wybranego przez Użytkownika. W każdym przypadku umowa powinna zostać

wykonana w terminie maksymalnie trzydziestu dni po złożeniu przez

Użytkownika oświadczenia woli o zawarciu umowy.

5. Przy odbiorze przesyłki należy sprawdzić w obecności kuriera lub

listonosza, czy paczka, opakowanie i zawartość, jest w stanie

nienaruszonym i zgodna z zamówieniem. Kurier lub listonosz ma obowiązek

poczekać umożliwiając spokojne sprawdzenie przesyłki. Jeżeli powstała szkoda

lub zauważono braki, należy spisać protokół szkody. Odpowiedni formularz

posiada kurier lub listonosz.

VI SPOSOBY PŁATNOŚCI.

1. Płatność może być dokonywana w następujący sposób:

• Przelewem bankowym,

• Zapłata za pobraniem,

Przelewem bankowym poprzez zewnętrzny system płatnosci PayPal, Przelewy24

2. Wszystkie ceny wyrażone są w złotych polskich, są cenami brutto i

zawierają podatek VAT.

3. Cena podana przy każdym Towarze jest wiążąca od chwili złożenia przez

Klienta Zamówienia. Cena wiąże zarówno Klienta, jak i Sprzedawcę.

4. Do każdego Zamówienia wystawiany jest paragon lub faktura VAT.

VII PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

1. Zgodnie z ustawą z dnia 2 marca 2000 roku o ochronie niektórych praw

konsumentów oraz odpowiedzialności za szkodę wyrządzona przez produkt

niebezpieczny (Dz.U. Nr 22, poz. 271) Konsument może odstąpić od umowy bez

podania przyczyny, składając w terminie 14 dni od dnia otrzymania towaru

stosowne oświadczenie. Do zachowania powyższego terminu wystarczy wysłanie

oświadczenia przed jego upływem. Klientowi nie przysługuje możliwość odstąpienia

od umowy w przypadku wyprodukowania towaru na jego specjalne zamówienie lub

zmodyfikowania go wedle wskazań klienta. Dotyczy to w szczególności produktów z kategorii

pierścionki, bransoletki i breloki.

2. W przypadku skorzystania przez Konsumenta z prawa odstąpienia od umowy

zakupiony towar należy odesłać niezwłocznie jednak nie później niż w ciąg

14 dni od daty doręczenia informacji o odstąpieniu od umowy.

4. Zwracany towar i dołączone do niego akcesoria nie mogą nosić śladów

używania. Nie dotyczy to czynności dokonanych przez Użytkownika niezbędnych

do zwykłego zarządu rzeczą i oceny jakości nabytego towaru oraz jego

zgodności z zamówieniem.

5. Wraz ze zwracanym towarem Użytkownik powinien odesłać wszystkie

bezpłatne produkty i dokumenty dołączone do zwracanego towaru .

6. Towar przesłany w powyższym trybie należy przesłać na adres: ul. Pogodna 2b/26

2,40-319 Katowice.

7. W przypadku odstąpienia Konsumenta od umowy Sklep dokona zwrotu

poniesionych kosztów przez Konsumenta (w tym cenę towaru i koszty zwrotu

towaru) w ciągu 7 dni roboczych od daty otrzymania towaru, na konto wskazane
przez Kupującego w oświadczeniu o odstąpieniu od umowy. Sklep wydaje pisemne
poświadczenie o zwrocie świadczenia.

8. Koszt odesłania towaru w trybie odstąpienia od umowy bez podania
przyczyny ponosi Sklep (użytkownik nie ponosi kosztów).

9.Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje
Użytkownikowi w wypadkach:
• świadczenia usług rozpoczętego, za zgodą konsumenta, przed upływem
terminu, o którym mowa powyżej,
• dotyczących nagrań audialnych i wizualnych oraz zapisanych na
informatycznych nośnikach danych po usunięciu przez konsumenta ich
oryginalnego opakowania,
• umów dotyczących świadczeń, za które cena lub wynagrodzenie zależy
wyłącznie od ruchu cen na rynku finansowym,
• świadczeń o właściwościach określonych przez konsumenta w złożonym
przez niego zamówieniu lub ściśle związanych z jego osobą,
• świadczeń, które z uwagi na ich charakter nie mogą zostać zwrócone lub
których przedmiot ulega szybkiemu zepsuciu,
• dostarczania prasy,
• usług w zakresie gier hazardowych.

VIII REKLAMACJE

1.Produkty oferowane w Sklepie internetowym objęte są 12 miesięczną
odpowiedzialnością sprzedawcy za niezgodność towaru z umową, zgodnie z
przepisami ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej z dnia 27
lipca 2002 r. (Dz. U. Nr 141, poz. 1176 z późn.zm.

2.Reklamacje na podstawie odpowiedzialności sprzedawcy za niezgodność towaru
z umową powinny być składane pisemnie na:
adres email: zamowienia@infinnity.pl
listownie: INFINNITY, ul. Pogodna 2b/26 2, 40-319 Katowice.
Kontakt telefoniczny 515 364 764, e-mail: zamowienia@infinnity.pl

3.W reklamacji powinien znaleźć się dokładny opis rodzaju niezgodności,

datę wystąpienia, nr zamówienia oraz dane kontaktowe, co ułatwi procedurę
reklamacyjną.

4.Sklep rozpatruje reklamacje niezwłocznie najpóźniej w terminie 14 dni o
otrzymania reklamacji wysłanej przez Użytkownika.

5.Do odsyłanego towaru należy dołączyć opis niezgodności towaru z umową, nr
zamówienia, nr konta oraz dane kontaktowe.

6.W przypadku uzasadnionej reklamacji, Użytkownik może żądać doprowadzenia
produktu do stanu zgodnego z umową przez wymianę produktu na nowy, chyba, że
wymiana jest niemożliwa (z powodu wyczerpania zapasów) Sklep zwróci
Klientowi równowartość ceny zakupu.

7.Koszty związane z odesłaniem towaru reklamowanego, Sklep zwraca
natychmiast po rozpatrzeniu reklamacji.

8.Odpowiedź w sprawię reklamacji jest wysyłany na podany przez Użytkownika
adres e-mail, adres korespondencji lub nr faxu.

9.W przypadku uznania reklamacji, Sklep niezwłocznie podejmuję działania w
celu realizacji jej treści.

IX DANE OSOBOWE I POLITYKA PRYWATNOŚCI

1.Administratorem danych jest PK Piotr Kula, który działa zgodnie z
przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych
(t. jedn. Dz.U. z 2002 r., nr 101, poz. 926 ze zm.) oraz ustawy z dnia 18
lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. nr 144, poz.
1204 ze zm.). Baza danych sklepu www.infinnity.pl została stworzona wyłącznie
w celu umożliwienia Użytkownikom składania Zamówień.

2.Administrator uprawniony jest do ujawnienia danych osobowych wyłącznie
podmiotom upoważnionym na podstawie właściwych przepisów prawa, zgodnie z
postanowieniami Regulaminu i obowiązującymi przepisami prawa.

3.Administrator zobowiązuje się do bezpiecznego przechowywania danych.

4.Dane osobowe oraz informacje zawarte w formularzu zamówienia
wykorzystywane będą przez Administratora do zawarcia, zmiany, rozwiązania
umowy z Użytkownikiem oraz zapewnienia jak najwyższej jakości świadczonych
usług w tym celu Administrator przetwarza następujące dane: imię i
nazwisko, ulice, nr domu, nr lokalu, kod pocztowy, miasto, nr telefonu (w
celu ułatwienia dostawy), adres e-mail, NIP (w celu wystawienia faktury VAT
w przypadku dokonania zakupów przez przedsiębiorcę).

5.Użytkownik podaje swoje dane osobowe potrzebne do rejestracji dobrowolnie,
w związku z tym, iż są konieczne dla dokonania rejestracji i zakupu w
sklepie internetowym.

6.Użytkownik ma prawo wglądu oraz modyfikacji swoich danych osobowych w
każdym czasie, jak również żądania ich usunięcia z bazy danych . W celu
realizacji tych uprawnień Użytkownik może skontaktować się ze Sklepem
wysyłając e-mail na adres email: biuro@infinnity.pl, listownie: ul. Pogodna 2b/26 , 40-319 Katowice.

7.W przypadku powzięcia przez Administratora wątpliwości, co do zgodności z
prawdą bądź aktualności podanych przez Użytkownika danych rejestracyjnych,
uzyskuje on uprawnienie do podjęcia następujących czynności:
• wezwania Użytkownika do niezwłocznego usunięcia nieprawdziwych danych
bądź aktualizacji danych,
• natychmiastowego zablokowania wykonania usługi do czasu wyjaśnienia

8.Administrator serwisu zobowiązuje się do zastosowania środków technicznych
i organizacyjnych zapewniających ochronę danych w szczególności przez
zabezpieczenie danych przed ich udostępnieniem przez osobom nieupoważnionym.

X PRAWA AUTORSKIE

1.Sprzedawcy przysługują wyłączne majątkowe i osobiste prawa autorskie do
wszelkich materiałów, wzorców, formularzy, logotypów i innych treści
zawartych na stronie Sklepu Internetowego.

2.Wykorzystywanie materiałów zamieszczonych na Stronie Internetowej jest
dopuszczalne tylko dla celów współpracy ze Sprzedawcą i tylko na własny
użytek Klienta. Kopiowanie, przekazywanie oraz udostępnianie odpłatnie lub
nieodpłatnie osobom trzecim treści znajdujących się na stronach Sklepu
Internetowego jest zabronione.

3.W odniesieniu do danych oraz wszelkich innych materiałów udostępnionych
Klientowi lub Użytkownikowi Internetu na Stronie Internetowej nie jest
dopuszczalne wykorzystanie ich w celu prowadzenia przez Klienta lub
Użytkownika Internetu działalności konkurencyjnej wobec Sprzedawcy.

XI PRZEPISY KOŃCOWE

1.Zmiany regulaminu wchodzą w życie po jego zaakceptowaniu przez obecnych
Użytkowników Sklepu będących Konsumentami (na rzecz których dokonywane są
świadczenia). Użytkownik taki musi zaakceptować zmiany Regulaminu poprzez
przesłanie akceptacji w odpowiedzi na informację o zmianie Regulaminu wraz z
zaakceptowaniem nowego tekstu Regulaminu. Użytkownik ma możliwość
odstąpienia od umowy, jej natychmiastowego rozwiązania w razie braku
akceptacji zmienionego Regulaminu.

2.Zmiany regulaminu nie będą w żaden sposób naruszać praw nabytych
Użytkowników korzystających ze sklepu internetowego www.infinnity.pl przed
dniem wejścia w życie zmian, w szczególności nie będą miały wpływu na
złożone i/lub realizowane zamówienia. W takim przypadku zamówienia te będą
realizowane na zasadach dotychczasowych.

3.Akceptacja regulaminu w całości wraz z wprowadzonymi zmianami stanowi
warunek dalszego korzystania ze Sklepu.

4.Administrator zastrzega sobie prawo do czasowego całkowitego wyłączenia
działania Sklepu w celu jego ulepszenia, dodawania usług lub przeprowadzania
konserwacji, bez wcześniejszego uprzedzania o tym Użytkowników, jednakże nie
będzie to miało wpływu na realizacje wcześniej złożonego przez Użytkownika
zamówienia.

5.Użytkownik może w każdej chwili zrezygnować z usług świadczonych drogą
elektroniczną przez Sklep (np. konto Użytkownika) bez ponoszenia
jakichkolwiek dodatkowych kosztów i bez wskazania przyczyn.
Wypowiedzenia umowy można dokonać poprzez przesłanie odpowiedniego
oświadczenia na adres mailowy: biuro@infinnity.pl.
Umowa ulegnie rozwiązaniu w ciągu 1 dnia roboczego od chwili otrzymania
przez Sklep wypowiedzenia.

7.Sklep może wypowiedzieć umowę z zachowaniem 7 dniowego terminu
wypowiedzenia w przypadku, gdy Użytkownik dostarcza treści o charakterze

8.Wypowiedzenie i rozwiązanie umowy nie narusza w żaden sposób praw nabytych
Klientów korzystających ze Sklepu.

9. Do spraw nieuregulowanych niniejszym Regulaminem, zastosowanie mają w
szczególności przepisy Kodeksu cywilnego, ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o
świadczeniu usług drogą elektroniczną i ustawy z dnia 2 marca 2000 roku o
ochronie niektórych praw konsumentów oraz odpowiedzialności za szkodę
wyrządzona przez produkt niebezpieczny.

10. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 01.04.2016 r.